Černání tanátovaného povrchu

Občas mi příjde nějaký dotaz s fotkami proč to a to po ošetření taninovým odrezovačem vůbec nečerná, nebo flekatí, zatímco jiné je hned černé jak bota. Jelikož toto téma zajímá určitě více lidí, rozhodl jsem se položit tento dotaz osobám nejkompetentnějším - přímo poradenskému centru firmy Worko:

Použití Odrezovače s taninem

  Odrezovač s taninem je mimo jiné chemické aspekty, postaven na maximální možné koncentraci taninu v roztoku.

 Odrezovač se proto nesmí ředit ani lihem, ani vodou, ani jinými rozpouštědly!

  Tento odrezovač reaguje pouze a výlučně se rzí. Důležitou podmínkou tak je, že rez nesmí obsahovat, a to ani v malé míře, dřívější nátěry,  např. základní barvy, penetrace olejem apod. Důvodem je, že tyto látky se polymerují (vytvrzují) i v korozi samotné a při aplikaci odrezovače, tak znemožňují jeho proniknutí do hloubky, až ke kovu a znemožní tak jeho požadovanou reakci se rzí a vlastní ochranu povrchu.

  Dřívější nátěry (barvy, laky, oleje) v dřívější korozi obsažené, je tedy nutné odstranit k tomu určenými rozpouštědly anebo mechanicky. 

  Zahříváním přípravku nebo odrezovaného povrchu se sice zvýší reakční rychlost, ale zároveň se zkrátí nebo dokonce zcela zruší dlouhodobý účinek přípravku proti korozi. Proto zahřívání nad běžné teploty nemůžeme doporučit.

   Odrezovač s taninem reaguje se rzí za vzniku tmavohnědých hmot, nikoli černých.  Při reakci s čistým kovem se na povrchu vytváří vrstvička aktivní suché látky, taninu, která je ocelově černé barvy. Ta je prevencí proti snaze venkovního prostředí napadnout korozivně povrch ošetřené oceli.

  Pokud chceme, aby konečný vzhled povrchu byl lesklý, doporučujeme odrezený povrch před aplikací odrezovače vyhladit.

A. Wetter – chemické poradenství pro společnost WORKO CZ s.r.o.

Z toho jsem osobně pochopil, že ač je slupka staré barvy ze rzi již odstraněna, můžou zůstat do koroze prostoupená a zde zpolymerovaná rezidua, která brání reakci. Z důvodu černání povrchu je účelnější broušením koroze co nejvíce se přiblížit čistému kovu. I na ten tanin působí protikorozívně a černání prostoupí i tenkou vrstvičku koroze (zkušenost). Jeden typ na závěr - v minulosti jsem lokálně nezčernalá místa s hlubokou korozí domořoval na závěr po zreagování tupováním tamponkem roztokem Nigrozinu v lihu, lze použít i tuš:-)